Home Dịch vụ Tìm hiểu về chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý kinh...

Tìm hiểu về chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế

Chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế đã được triển khai hơn 20 năm tại nhiều trường đại học với số học viên tốt nghiệp tính đến năm 2018 là gần 2000 học viên. Đây là khóa học nhằm phát triển các nhà quản lý kinh tế, nhà phân tích chính sách chuyên nghiệp. Vậy mục tiêu, đối tượng của chương trình đào tạo này là gì? Mời các bạn đọc bài viết của chúng tôi để hiểu rõ hơn nhé.

Mục tiêu đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế

Trang bị cho các nhà quản lý khu vực công kiến thức tổng quát và chuyên sâu về kinh tế ứng dụng cho quản lý ở tầm vĩ mô. Chương trình cũng trang bị kiến thức và kỹ năng phân tích chính sách cho các nhà quản lý của khối doanh nghiệp và các tổ chức tư.

Tìm hiểu về chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế

Chương trình học thạc sĩ kinh tế không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng phân tích chính sách kinh tế mà còn bổ sung các kiến thức tổng quát về luật, tài chính công và quản lý dự án. Do đó, nó sẽ giúp người học có thể ứng dụng kiến thức kinh tế một cách hiệu quả và sáng tạo vào các tình huống quản lý nhà nước cụ thể.

Kết thúc chương trình các bạn sẽ am hiểu và có thể vận dụng tốt kiến thức kinh tế trong thiết kế, điều hành và thực thi các chính sách quản lý kinh tế – xã hội; có thể chủ động phân tích, đánh giá và đề xuất các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế địa phương.

Yêu cầu đầu ra sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế

Học viên tốt nghiệp phải đạt các tiêu chuẩn sau:

– Về kiến thức:

 • Nắm vững kiến thức tổng quát về kinh tế và quản lý nhà nước
 • Có đủ kiến thức chuyên môn về kinh tế ứng dụng trong quản lý nhà nước và và tổ chức tư nhân
 • Nắm vững và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức giúp hoạch định và thực thi các chương trình, dự án phát triển kinh tế địa phương; am hiểu mối quan hệ giữa chính sách và hoạt động của doanh nghiệp.

– Về kỹ năng:

Tìm hiểu về chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế

 • Quản lý và thực thi các chính sách kinh tế – xã hội các cơ quan nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công ở các địa phương
 • Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương sau khóa đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế
 • Thiết lập, thẩm định và đánh giá các dự án phát triển
 • Phân tích được mối quan hệ giữa chính sách và hoạt động của doanh nghiệp
 • Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích để có thể thu thập và xử lý thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định.

– Về thái độ:

 • Trung thực, cầu tiến, luôn cập nhật các kiến thức khoa học để phục vụ công tác
 • Năng động, bản lĩnh, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

Đối tượng nào nên tham gia đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế

 • Cán bộ làm công tác quản lý trong khu vực nhà nước ở các địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công;
 • Cán bộ đang làm trong cơ quan quản lý kinh tế – xã hội ở các địa phương nhưng chưa được đào tạo chính quy về kiến thức quản lý kinh tế;
 • Những người dự định sẽ làm việc trong khu vực nhà nước muốn trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn về quản lý kinh tế và kỹ năng thiết yếu để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
 • Những người đang làm việc hoặc có dự định sẽ làm việc cho các khu vực tư nhân trong các lĩnh vực có liên hệ chặt chẽ với khu vực nhà nước 
 • Những người muốn trang bị các kiến thức về quản lý kinh tế – xã hội và các phương pháp phân tích nhằm phục vụ nhu cầu học tập cao hơn ở bậc nghiên cứu sinh chuyên ngành kinh tế phát triển.

Vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế. Mong rằng đó là những thông tin hữu ích giúp các bạn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chúc các bạn thành công!

https://lambangcapgiaretq.com/